ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 
 
 
ДОПОВІДНА  ЗАПИСКА
                 про виконання бюджету району  за  січень - лютий   2016  року
              
          З початку 2016 року  до загального фонду бюджету району надійшло 17001,8 тис.грн., або  108,3 %     призначень  на два місяці.
      Власних та закріплених доходів мобілізовано в сумі 4395,1 тис.грн., що становить 163,0%   плану , затвердженого органами місцевого самоврядування. План двох місяців 2016 року визначено в обсязі 2697,2 тис.грн.,  додатково понад план одержано  1697,9 тис.грн.
 
      Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 1835,5 тис.грн., або на 71,7 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних та закріплених доходів по 15 бюджетах району із 17, або 88,2 %.Незабезпечено рівня минулого року Бондурівською – 17,5 тис.грн.,Лужською сільською радою –  нодоодержано 30,7 тис.грн.
          Найкращий рівень виконання   плану   двох місяців  2016 року по надходженях власних та закріплених доходів забезпечили:Тартацька – 275,1 %., Каташинська – 267,6 %, Вербська  сільська рада – 192,9  %  .
           Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних  та  закріплених   доходів  до  загального  фонду 17 із 17    бюджетів, або 100 % .  
            Із 10-ти затверджених місцевими органами доходних джерел на два місяці ,  забезпечено виконання по 10-ти , або  100 %.
           
                        Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 2018,8 тис.грн., що   складає  171,3 % до  показників затверджених з початку року.
               Податку на майно /другим за обсягом надходження податком, який займає 28,6% від загальної суми надходжень/  мобілізовано до бюджету району 989,4 тис.грн., або 122,7 %  призначень двох місяців.
 
                Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.
                  Причиною є несвоєчасність та зволікання переоформлення договорів оренди по землях запасу , резервного фонду та відсутність договорів на земельні ділянки під проектними дорогами,  в результаті чого районом втрачаються значні суми коштів.
                  В сільських бюджетах це основний вид доходного джерела, тому в першу чергу сільським головам необхідно вжити всі необхідні заходи по забезпеченню ефективного використання цих земель і своєчасної сплати до бюджету орендної плати.
 
               Акцизного податку з реалізації  суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло до бюджетів місцевих рад в сумі  343,5 тис.грн., що складає  129,8 % планових призначень .
                Єдиного податку  за січень-лютий місяці одержано в сумі 967,2 тис.грн., або 231,1 %  планових призначень. 
              Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 919,2 тис.грн. або 100 %   планових призначень .
                            Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі  10456,8 тис.грн., або 96,3 %    призначень двох місяців 2016 року.  
 
          З початку  2016 року проведено видатків загального фонду на суму 15198,7 тис.грн., що становить 12,9% уточнених річних призначень та 84,9 % уточнених призначень на відповідний період, з них захищені статті 14692,8 тис.грн., або 96,6% всіх видатків.
          По спеціальному фонду видатки склали 385,1 тис.грн., з них районний бюджет 146,0 тис.грн., селищний бюджет 120,8 тис.грн, сільські бюджети 118,3 тис.грн.  Капітальні видатки - 179,7 тис.грн.
           Розрахунки по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ , за спожиті енергоносії та послуги зв”язку проводяться своєчасно.
                По соціальних виплатах станом на 1.03.2016 року заборгованість склала 387,6 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету  387,6 тис.грн . (пільги і субсидії на ЖКП -318,9 тис.грн., пільги і субсидії на тверде паливо – 25,7 тис.грн, зв”язок та проїзд -43,0 тис.грн).