Чечельницька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Малий Герб України
Чечельницька районна державна адміністрація
Вінницька область, офіційний сайт
Офіційний E-Mail: rda_chechelnyk@vin.gov.ua
Ми працюємо: з 8.00 до 17.00 (пн-пт)
06 грудня 2019 р.

Проекти регуляторних актів

                                                            

 

                                                                                                                                                                  УКРАЇНА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від “___”_________ 2013 рік                                                                    №____

 

Про затвердження Положення про Центр

 надання адміністративних послуг

Чечельницькоїрайдержадміністрації

та Регламенту Центру надання адміністративних

послуг Чечельницької райдержадміністрації

 

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», Постанови КМУ від 1.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації від 04.02.2013 року № 01-1-14/694 «За результатами засідання регіонального комітету економічних реформ та звіту голови Чечельницької райдержадміністрації щодо соціально – економічного розвитку району 17 січня 2013 року» та від 22.02.2013 року № 01-1-14/1159 «Щодо організації створення центрів надання адміністративних послуг в районах та містах обласного значення Вінницької області», розпорядження голови Чечельницької районної державної адміністрації від 22.07.2013 року № 220 «Про створення у Чечельницькому районі Центру надання адміністративних послуг», з метою забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень:

 1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Чечельницької районної державної адміністрації (додається).
 2. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Чечельницької районної державної адміністрації (додається).
 3. Сектору правового і кадрового забезпечення апарату районної державної адміністрації подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Чечельницького районного управління юстиції.
 4. Завідувачу сектору  з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації (О. П’яніщук) дане розпорядження подати для опублікування в районну газету «Чечельницький вісник» та розмістити на офіційному веб – сайті райдержадміністрації з метою доведення до відома населення проекту регуляторного акту для його обговорення.
 5. Дане розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування в засобах масової інформації.
 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації С. Пустового.

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                               М. Качинський

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

 Чечельницької районної державної адміністрації

1. Центр надання адміністративних послуг Чечельницької районної державної адміністрації (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою  районної державної адміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною Центру, утвореного при районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

14. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру покладається на управління економіки райдержадміністрації. Центр очолює керівник цього управління. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Запорізької районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням голови районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Запорізької райдержадміністрації.

18. Графік  прийому суб’єктів звернень у Центрі: понеділок, середа, п’ятниця, субота з 8-00 години до 15-00 години.  Центр два дні на тиждень: вівторок та четвер, здійснює прийом суб’єктів звернень з 8-00 години до 20-00 години. Центр працює без перерви без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Голова райдержадміністрації                                    М. Качинський

Проект підготовлений:

Управлінням економіки

райдержадміністрації

 

начальник управління   

 

Додаток 2

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Чечельницької районної державної адміністрації

«Про затвердження Положення про Центр надання

адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж , іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

         Необхідність прийняття розпорядження голови Чечельницької райдержадміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Чечельницькому районі:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2. Цілі регулювання

          Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Чечельницькому районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Положення про Центр надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації», яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через державного адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Чечельницького району.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

 

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

 

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 1. відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
 2. дотримання принципу організаційної єдності;
 3. раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
 4. мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
 5. вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
 6. мінімізація корупційної складової;
 7. оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 8. налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
 9. формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

      

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 • доступність та зручність;
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

 • доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

 

7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

         Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації»  є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

         У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації;

         - розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

         - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

         - кількість наданих адміністративних послуг;

         - середній термін розгляду звернення;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних Державної податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

 

Управлінням економіки

райдержадміністрації

 

начальник управління                                                                   

 

РегламентЦентру

 надання адміністративних послуг

 Чечельницької районної державної адміністрації

 

I.Загальні положення

 

1. Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Чечельницької районної державної адміністрації (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання адміністративних послуг, зокрема, порядок дій адміністратора (адміністраторів), державного адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг (адміністративних органів-учасників Центру) у ході надання адміністративних послуг.

 

2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

 

3. Терміни, що використовуються у Регламенті, визначені у Законі України «Про адміністративні послуги».

 

4. Принципами надання адміністративних послуг у Центрі є:

 

1) пріоритет прав та законних інтересів замовника;

 

2) доступність та зручність отримання адміністративних послуг;

 

3) відкритість та прозорість – забезпечення поінформованості замовників адміністративних послуг;

 

4) обґрунтованість – урахування усіх обставин, що мають значення для вирішення адміністративної справи;

 

5) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу;

 

6) гарантування права замовника на участь у процесі прийняття рішення;

 

7) оперативність та своєчасність надання адміністративної послуги;

 

8) рівність перед законом;

 

9) захищеність персональних даних;

 

10) раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

 

5. Графік роботи Центру затверджується головою райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

 

II.Вимоги до розміщення інформації.

 

6. У приміщенні Центру на інформаційних стендах, а також в інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується та є загальнодоступною така інформація:

 

1) структура та режим роботи Центру;

 

2) перелік адміністративних послуг, які надаються Центром;

 

3) інформаційні картки адміністративних послуг;

 

4) формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення;

 

5) адреса, поштовий індекс Центру;

 

6) номери довідкових телефонів Центру;

 

7) адреса веб-сайту, факс, електронна пошта Центру;

 

8) положення про Центр та Регламент роботи Центру;

 

9) банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 

10) відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

 

11) порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності працівників Центру;

 

12) порядок оскарження адміністративних актів, отриманих через Центр;

 

13) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його телефону.

 

7.   У Центрі може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:

 

1)  строків надання адміністративних послуг;

 

2)  користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

 

3)  користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності);

 

4)  положення про Центр;

 

5)  регламенту Центру та ін.

 

8. Перелік адміністративних послуг, які надаються у Центрі, має розміщуватись у доступному та зручному для замовників місці.

 

9. Формуляри (бланки) заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування, та/або в інформаційному підрозділі Центру (у разі його утворення), та/або видаються адміністраторами/державними адміністраторами/представниками суб’єкта надання адміністративних послуг суб’єкту звернення.

 

10. Адміністратор відповідає за наповнення та поновлення інформації про діяльність ЦНАП на веб-сторінці райдержадміністрації, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

11. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центру у спосіб аналогічний до способу звернення. 

 

III.Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

 

12. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

 

13. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником ЦНАП та/або органом, що прийняв рішення про утворення ЦНАП.

 

14. Орган, який прийняв рішення про утворення ЦНАП, а також керівник ЦНАП можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

 

15. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це орган, який прийняв рішення про утворення ЦНАП, а також керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

IV. Організація черги у Центрі.

 

16. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування замовників у Центрі вживаються заходи для запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення – для регулювання черги.

 

17. У разі запровадження системи електронного керування чергою фізичні та юридичні особи, які мають намір одержати адміністративну послугу у Центрі, зобов’язані зареєструватись за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримати відповідний номер в черзі та очікувати на прийом. Система електронного керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням прізвища та імені особи).

 

18. Працівник (працівники) Центру забезпечує надання замовникам інформації про правила користування системою електронного керування чергою, а за потреби – допомагає у користуванні системою.

 

19. За відсутності системи електронного керування чергою у Центрі забезпечується ведення журналу прийому відвідувачів, у якому може здійснюватися попередній запис замовників на певну визначену дату та час, за бажанням особи.

 

20. У випадку відсутності системи електронного керування чергою Центр може використовувати також інші інструменти керування чергою, відповідно до принципу рівності замовників.

 

V. Порядок роботи Центру надання адміністративних послуг

 

21. При зверненні замовника до Центру адміністратор Центру/державний адміністратор з’ясовує причину звернення особи та інформує її щодо подальших дій в межах Центру. Також за необхідності: консультує замовників щодо структури та роботи Центру; допомагає замовникам у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у випадку їх запровадження); надає іншу первинну допомогу, яка пов’язана із одержанням адміністративних послуг.

 

22. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги з компетенції Центру та повернення вихідного пакету документів здійснюється виключно в Центрі.

 

23. Замовник має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, в тому числі через представника, або шляхом використання поштового зв’язку.

 

24. Якщо вхідний пакет документів подається представником особи, до нього додаються документи, які підтверджують його повноваження.

 

25. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється адміністраторами Центру, державними адміністраторами, представниками суб’єктів надання адміністративних послуг відповідно до опису робочого місця.

 

26. Якщо адміністративна послуга, яку бажає отримати замовник, надається невідкладно, вхідні пакети документів приймаються безпосередньо працівником Центру, до компетенції якого належить опрацювання та вирішення даної категорії справ.

 

27. Згідно з описом робочого місця за дорученням керівника Центру, посадові, службові особи суб’єкта надання адміністративних послуг при виникненні необхідності приймають вхідні пакети документів незалежно від компетенції власного адміністративного органу. У таких випадках вони зобов’язані здійснювати всі дії, передбачені Регламентом.

 

28. Адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкта надання адміністративних послуг надає формуляри (бланки) необхідних заяв замовникові, перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, здійснює необхідні уточнення, поправки. У випадку, якщо замовник допустив неточності або помилки при заповненні формуляру (бланку) заяви, адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкту надання адміністративних послуг пропонує виправити їх та надає необхідну допомогу.

 

29. Адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкту надання адміністративних послуг під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для замовника способи його повідомлення про результати вирішення адміністративної справи, а також бажаний спосіб передачі замовнику вихідного пакету документів, про що зазначається у листі проходження справи та/або електронному реєстрі.

 

30. Адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкту надання адміністративних послуг складає опис вхідного пакету документів. За усним або письмовим клопотанням замовника йому надається копія опису вхідного пакету документів. Опис складається у двох примірниках. Форма опису затверджується даним розпорядженням (додаток 1)

 

31. Адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкту надання адміністративних послуг здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (електронного реєстру). Після занесення даних до журналу реєстрації, адміністративній справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в повідомленні про реєстрацію вхідного пакету документів. Форма журналу реєстрації затверджується даним розпорядженням (додаток 2)

 

32. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкту надання адміністративних послуг зобов’язаний не пізніше наступного дня надіслати особі опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

 

33. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкта надання адміністративних послуг виявив факти відсутності необхідного документу у вхідному пакеті документів та/або неповноту відомостей, адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкта надання адміністративних послуг за вибором замовника або реєструє вхідний пакет документів, або повертає документи замовнику без реєстрації.

 

34. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

35. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкта надання адміністративних послуг формує справу у паперовому та електронному вигляді, при необхідності здійснює її копіювання та/або сканування.

 

36. Адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкту надання адміністративних послуг заповнює лист-проходження справи та/або веде електронний реєстр у справі. Форма листа-проходження справи затверджується даним розпорядженням (додаток 3).

 

VI. Опрацювання справи в Центрі або передання іншому виконавцю (фаховому органу/підрозділу)

 

37. Після вчинення дій, передбачених розділом Vцього Регламенту адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити справу виконавцю, вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

 

38. Центр зобов’язаний організовувати передання справ виконавцям по мірі їх надходження, але не менше ніж один раз протягом робочого дня.

 

39. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу в лист-проходження справи та/або електронний реєстр.

 

40. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені законодавством та зафіксовані технологічною карткою адміністративної послуги.

 

41. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

 

42. Результат вирішення справи вноситься виконавцем у лист-проходження справи та/або електронний реєстр.

 

43. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що він зазначає у листі-проходження справи та/або вносить відомості у електронний реєстр.

 

44. Адміністратор у день надходження вирішеної справи здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей у електронний реєстр.

 

45. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та/або включає послідовне або паралельне опрацювання справи двома і більше адміністративними органами, виконавець забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги, без участі замовника адміністративної послуги.

 

46. Вихідний пакет документів протягом трьох днів з моменту його реєстрації у Центрі надається замовнику особисто  або надсилається поштою.

 

47. У випадках, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє результат вирішення справи, невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його замовнику.

 

48. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратор/державний адміністратор/представник суб’єкту надання адміністративних послуг.

 

49. У Центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені райдержадміністрацією. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

VII. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

 

50. Замовник адміністративної послуги має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послугидо адміністративного органу, вищого відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

 

51. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома замовника. Скарга, подана з порушенням строків, залишається без розгляду.

 

52. Замовник має право подати скаргу на результат надання адміністративної послугидо Центру або безпосередньо до вищого адміністративного органу.

 

53. Скарга, яка подається у Центр, підлягає реєстрації у встановленому Регламентом порядку. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом з матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

 

54. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути та вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України, та забезпечити передання рішення у Центр для доведення до відома скаржника.

 

55. У випадку, якщо особа подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

 

VIII. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів

та інших працівників ЦНАП

 

56. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та/або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

 

57. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на дії чи бездіяльність адміністраторів (працівників) Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси. Скаргу може бути подано протягом семи робочих днів з моменту вчинення дій чи бездіяльності.

 

58. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників Центру є керівник Центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника Центру є голова райдержадміністрації.

 

59. Керівник Центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги.

 

60. Рішення за скаргою не пізніше наступного дня з моменту його прийняття передається працівнику Центру, який здійснює його реєстрацію та не пізніше наступного дня надсилає відповідь особі.

 

61. Керівник Центру вчиняє всі необхідні дії для виконання рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення.

 

Додаток 1

до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації

 

Опис

 

прийняття_________________________________________________________

(П.І.Б. посадової особи адміністративного органу)

 

від_______________________________________________________________

(найменування заявнику/суб’єкта господарювання)

 

пакет документів, необхідних для одержання__________________________

__________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Перелік документів

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

«___»____________201__р.                          реєстраційний № ______________

 

 

_________________________                                                                     (П.І.Б.)

(підпис відповідальної особи

адміністративного органу)

 

 

 

_________________________                                                                     (П.І.Б.)

        (підпис заявника)

 

 

 

_________________________                                                                     (П.І.Б.)

    (підпис адміністратора)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації

 

Супровідний лист

 

до справи від «___»_______201__р.  реєстраційний номер_________

 

прийнятої_________________________________________________________

(П.І.Б. посадової особи адміністративного органу)

 

від_______________________________________________________________

(найменування заявнику/суб’єкта господарювання)

 

для одержання______________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Виконавець_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва адміністративного органу)

 

Перелік документів

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

отримано «___»____________201__р.        термін виконання«___»____________201__р.                         

 

 

_________________________                     _________________                             (П.І.Б.)

(посада представника                                   (особистий підпис)

адміністративного органу)

 

 

 

_________________________                                                                                   (П.І.Б.)

(підпис відповідальної особи)

 

 

 

_________________________                                                                                   (П.І.Б.)

    (підпис адміністратора)

 

 

 


Додаток 3

до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Чечельницької райдержадміністрації

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг

 

 

Реєстраційний номер

Дата надходження заяви на отримання адміністративної послуги

Контрольний термін виконання послуги

Дата видачі результату послуги

Відомості про замовника: найменування

Назва адміністративної послуги

ПІБ,

 

підпис працівника Центру надання адміністративних послуг

ПІБ відповідального

 

виконавця за здійснення послуги

Результат надання адміністративної послуги

Підпис одержувача послуги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10