КЗ "Чечельницька центральна районна лікарня"

Інформаційно – аналітична довідка  про підсумки  діяльності
ЛПЗ  системи  охорони здоровя  району за  12місяців  2011р.
    У Чечельницькому районі проживає всього- 22756осіб, які проживають у 22 населених пунктах:дітей (від 0-14 років) - 3154осіб , віком(15-17 років)-1057особи,дорослих (18 і старше)-18548 осіб.
 
 Демографічна ситуація району.
 
Таблиця № 1
 
Народилося
Померло
Природнийприріст
12міс.2010 р.
12 міс.2011 р.
12міс.2010 р.
12 міс.2011 р.
12міс.2010 р.
12 міс.2011 р.
абс.ч
пок.
абс.ч
пок.
абс.ч
пок.
абс.ч
пок.
 
225
9.5
233
10.0
520
22.1
455
19.6
-12.5
--9.5
 
   
      
          Як видно з даних наведених у таблиці №1 демографічна ситуація в районі характеризується зменшенням загальної та дитячої смертності. Спостерігається покращення показника природного приросту населення, як результату збільшення кількості абсолютного числа народжуваних.
 
           Охорона здоров'я в Чечельницькому районі представлена діючими закладами:
 
1.0.Комунальним закладом «Чечельницька ЦРЛ» (далі ЦРЛ ) у складі якої функціонують структурні підрозділи:
 
1.1.Поліклінічне відділеннярозраховане  на 270 відвідувань за зміну
Шляхом оптимізації ліжкового фонду ЦРЛ здійснено аналіз фактичної потреби району у розрізі профілю ліжок і на підставі цього проведено згортання 22 ліжок і, як  результат ліжковий фонд станом на 01.07.2011 року із 160 ліжок доведено до 138,  або,  відповідно – з 69,1 до 59,5 ліжок на 10 тис. населення, що відповідає рекомендованому показнику забезпеченості ліжками у сільській місцевості.
1.2. Рішенням Чечельницької районної ради №76 5 сесії 6 скликання від 21.09.2011 року  створено КЗ» Чечельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»; затверджено його статут , головного лікаря. 7.10.11 року здійснено реєстрацію КЗ «Чечельницького РЦ ПМСД» в складі центру, як окремої юридичної особи. Виготовлено печатки і іншу атрибутику КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД»,затверджено штатний розпис і кошторис на 2012 рік,  вивчається питання щодо визначення рівня фінансування для укріплення матеріально-технічної бази ЛПЗ первинного рівня, які входять до «Центру», як його структурні підрозділи.
1.3. Станом на 1.07.11 року рішенням районної ради ОльгопільськуДЛ реорганізовано в ЛАЗІІСМ, як  структурного   підрозділу  в складі «Центру ».
      
      Крім того охорону здоров'я в районі на первинному рівніу  складі « Центру»  представляють:
 
1.4..Лікарська амбулаторія ЗПСМ с. Демівка - відповідно потужністю - 30 відвідувань за зміну.
 
1.5..Лікарська амбулаторія ЗПСМ  с.Вербка - відповідно потужністю - 40 відвідувань за зміну.
 
1.6.Лікарська амбулаторія  ЗПСМ с.Луги - відповідно потужністю - 20 відвідувань, за зміну.
 
1.7 Лікарська амбулаторія  ЗПСМ с.Червона Гребля – 30 відвідувань, за зміну.
 
 
1.8 Лікарська амбулаторія ЗПСМ  с.Каташин - 30 відвідувань, за зміну.
 
1.9 Лікарська амбулаторія  ЗПСМ с.Рогізка -  30 відвідувань, за зміну.
 
1.10.  Лікарська амбулаторія  ЗПСМ смт.Чечельник -  90 віддвідувань за зміну.
1.11.  Лікарська амбулаторія   ЗПСМ  с. Стратіївка – 30  відвідувань за  зміну.
 
1.12.Долікарняні ЛПЗ :
 
1.12.1.Фельдшерсько-акушерськими пунктами - 8 ( сіл: Білий Камінь. Бондурівка,
 Жабокричка, Тартак. Бритавка, Любомирка, Стратіївка,
Берізки) і  фельдшерськими пунктами- 6(сіл: Анютино, Василівка. Дохно, Куренівка.
Слобода, Тарасівка).
 
2.0. У ЛПЗ району у відповідності до штатного розпису нараховується 83.25 лікарських посад, тоді,  як фактично у закладах системи охорони здоров'я району працює  - 44лікаря. Дефіцит лікарських кадрів станом на 1.12.11 року становить 24.0, що в результаті значно збільшує середній рівень навантажуванності на одну лікарську посаду відповідно:
2.1.  загальної практики  сімейного лікаря – 2161    прикріплених осіб фактично  (при плановій навантажуванності  1200 і);
 2.2. лікаря терапевта дільничного               – 2548   прикріплених осіб фактично (загальної практики)  (при планові   наваності 1600-1700 осіб).     
                                                                                                                                             
           Позитивне вирішення питання щодо забезпеченості лікарями ЛПЗ можливе  за  умови   розв'язання    житлово-комунального питання.На ряду з незабезпеченістю лікарськими кадрами  варто відмітити ,  що  всі   ЛПЗ первинного  і  вторинного рівнів в повному обсязі до штатного розпису забезпеченні середнім, молодшим та іншим персоналом.
            На разі – КЗ «Чечельницька ЦРЛ» є акредитована, ліцензована. Проводиться підготовка пакету документів для здійснення державної  акредитації « Центру », ліцензування  його на предмет впровадження медичної практики та отримання ліцензії для отримання, перевезення, використання наркотичних, сильнодіючих препаратів та прекурсорів.
          Чечельницькою лікарнею надаються платні послуги, це такі ,як медичний огляд на право користування транспортом, зброєю, медичний профогляд для прийняття на роботу та навчання  віком18  і старше , послуги по зубопротезуванню. За 12 місяців 2011 року від надання платних послуг надійшло 125.3 тис.грн., більша частина  яких використовується для потреб лікарні – (закупівля господарчих товарів та інструментарію, для здійснення поточних ремонтів та приведення в належний стан територію лікарні). Залучено позабюджетних коштів в сумі 97.3 тис.грн..
            План  фінансування та фактичне використання коштів КЗ «Чечельницька ЦРЛ» у порівняльній характеристиці   за 12 міс. 2010 року та  відповідний період   2011 року у розрізі   статей фінансування  наводиться у таблиці №2:
                                                                                                                 Таблиця №2
№ п/п
статті
Назва статті
Затверджено
планового фінансування тис.гр
Фактично профінансовано тис.гр
Фактичні касові видатки і тис.гр
 
 
 
 
 
 
 2010р.
12 міс.2011 р.
2010р.
12міс.11р.
2010 рік
12міс.11р.
1.
1110
Заробітна плата
5850,0
7036,1
5849,7
7036
5849,7
7036
2.
1 120
Нарахування на з/п.
2102,9
2465,5
2102.8
2465
2102.8
2465
3.
1 130
ВСЬОГО
948.3
808,1
916,5
807,8
916,5
807,8
4.
1 1 31
Предмети і матеріали
269.0
258,6
268,3
258,5
268.3
258,5
5.
1 132
Медикаменти
200,0
185,1
198,7
185,1
198.7
185,1
6.
1133
Продукти харчування
217.3
165,0
196,0
164,8
196.0
164,8
7.
1134
Оплата послуг
262,0
199,4
253.5
199,4
253,5
199,4
8.
1 135
Оплата транспортних послуг
-
 
-
 
-
 
9.
1140
Видатки на відрядження
17,9
16,0
17,8
16,0
17.8
16,0
10.
1 160
ВСЬОГО:
797.2
856,1
786.5
855,9
786,5
855,9
11.
1 162
Оплата водопостачання
82,6
75,8
71.9
75,8
71,9
75,8
12.
1 163
Оплата електроенергії
238.2
262,1
238.2
262,1
238.2
262,1
13.
1 166
()плата вугілля
476,4
518,2
476,4
518,0
476.4
518,0
14.
1341
Виплата пільгових пенсій
30,1
35,2
26.5
35,2
26.5
35,2
15.
1343
Зубне протезування
30.0
33,0
30,0
33,0
30.0
33,0
16.
2110
Придбання обладнання
13,7
-
1,2
-
1,2
-
17.
2133
Кап. ремонти
92,9
-
92,9
-
92,9
-
 
 
ВСЬОГО:
9883,0
11250
9823.9
11248,9
98233,0
11248,9
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У відповідності до Методичних рекомендацій, затверджених наказом МНС України від 27.07.2011 року №764 проведено відбір  згідно вікової структури  мешканців  сіл Бондурівка, Вербка , Ч. Гребля для обстеження співробітниками ОДРЗН за допомогою ЛВЛ.
 3.0. За результатами виконання заходів по енергозбереженню, а саме - заміна віконних блоків, лічильників, переведення освітлення приміщень з використанням енергозберігаючих ламп накалювання ,постійному контролю по збереженню енергоресурсів, тощо досягнуто економії  у поточному, 2011 р. 20948  квт/год., проведено  утеплення дверних та віконних блоків.
           
           Успішно, у визначенні рішенням Чечельницької РДА терміни (14.10.2011 року)  розпочато опалювальний сезон у ЛПЗ  системи охорони здоров’я  району.
          Адміністрація КЗ «Чечельницька ЦРЛ»  має за постійну мету:
                   
                  1.0..Ширше впроваджувати платні послуги, розвивати благодійність, меценацтво.
                  2.0.Удосконалювати та підвищити ефективність роботи цілодобових стаціонарів, денних       
                   стаціонарів, стаціонарів вдома при закладах  ПМСД.
                  3.0. При сприянні РДА та районної ради:
                  3.1. продовжувати роботу по залученню позабюджетних коштів від господарств,       підприємців,
                    виробників різних форм  власності;
                  3.2. реалізувати питання придбання житла  або проведення реконструкцій наявних приміщеньпід житлодля лікарів –  молодих спеціалістів;  
                  3.3. завершити  у поточному році питання по залученню коштів для підсилення фундаменту лікувального  корпусу ЦРЛ в межах розташування   жіночої  консультації;
    3.4. придбати глюкофот;
    3.5.  провести ремонт        флюорографа.
 
4.0.  Вважати   за обов»язок щодо  придбання  спец медобладнання  , апаратури  медичного  призначення ,  інструментарію  ,  як це  зазначено  нижче :
 
4.1. пульсоксиметр – 1 шт.
4.2.кардіомонітор  - 1 шт.
4.3.кювез – 1 шт.
4.4. багатоканальний  електрокардіограф – 1 шт.
4.5.спірограф – 1 шт.
4.6.одноканальні  електрокардіографи – 3 шт.
4.7. колоноскоп – 1 шт.
4.8. катетеризацій ний  цистоскоп – 1 шт.
4.9. великий хірургічний набір – 1 шт.
5.0. автоклави
                        ВК -75    - 1 шт.
                        ГК – 100 – 1 шт.
5.1. здійснити капітальні  ремонти  сан вузлів  терапевтичного  ,хірургічного вузлів
5.1. здійснити ремонт стаціонарного флюорографа.