Соц - екон. розвиток району

Сфера  реального  сектору  економіки

         Обсяг реалізованої промислової  продукції у діючих цінах за 2017 року становить 19256,4 тис. грн., що на 5619,2 тис грн.(або на 22,5%) менше відповідного періоду минулого року.  В районі промислова галузь представлена  підприємством ТОВ «ЛісМайстер», яке  являється платником податку на загальній системі оподаткування, що зареєстрований Державним реєстратором Чечельницької РДА Вінницької області №11711020000000156  від 01/03/07.

Юридична адреса: 24800 Україна, Вінницька обл., смт. Чечельник, вул. Жовтнева, 9. Основним напрямком діяльності є виробництво і реалізація кухонних меблів та їх комплектуючих. ТОВ “ЛісМайстер” складається з двох виробничих цехів. Перший – щитовий, де виготовляється меблевий щит зі зрощених дерев’яних елементів (заготовок).  Другий цех – меблевий, де здійснюється безпосередньо виробництво меблевих деталей, фарбування і складання меблів.

Продукція підприємництва відповідає вимогам світової організації торгівлі. Протягом останніх трьох років підприємство бере активну участь у міжнародних виставках кухонних меблів, де займало призові місця. Вся продукція знаходить кінцевого споживача. Продукція постійно оновлюється і продається на території  України та за  її межами: Дагестан,  Молдова, Англія: набори кухонних меблів, меблі для сидіння з дерев’яним каркасом, спальні, інші меблі з натуральної деревини.Підприємство піклується про якість меблів, тому виробництво меблів проводиться на найсучаснішому устаткуванні провідних німецьких і італійських виробників, таких як Hoffman, Altendorf, Orma, Вutfering, Weeke та ін. На виготовлення йде відбірна деревина, при цьому використовуються найсучасніші матеріали (фарби, клей, фурнітура і ін.) провідних світових марок.  На підприємстві діє жорстка система контролю якості на кожному етапі виробництва.

На підприємстві працює 129 працівників, із них 32 жінки, із середньомісячною заробітною платою за 2017 року – майже 3600 грн.

На протязі 2017року придбано нових станків та обладнань на суму 1,2млн. грн. В перспективі на інновації на 2018рік передбачено – більше 2,3млн. грн.

          

   Інвестиційна та зовнішня діяльність

    У 2017 році обсяг інвестицій в основний капітал по району склав 60,5  млн.грн., що на 14,4% більше ніж у минулому році.

     У 2017 році  найбільші інвестиційні проекти  -вкладено інвестиції в основний капітал  -на базі ТОВ АФ «Україна –О»  розпочато будівництво власного міні молокозаводу загальною вартістю 27 млн. грн. На даний час закінчено зварювальні роботи металевого каркасу, до якого закінчується встановлення стін сенгвичного типу, також в середині побудовані перестінки. Планується створення 8 робочих місць, Виробнича потужність заводу - 5000 літрів молока за зміну. Термін введення в експлуатацію липень 2018 року.

Також у поточному році проведено будівництво вигульної площадки на суму 0,5 млн. грн. для молодняка великої рогатої худоби

Промисловим підприємством ТОВ «ЛісМайстер»у  2017року придбано нових станків та обладнань на суму 1,3 млн. грн. В перспективі на інновації на 2018рік передбачено – більше 2,3млн. грн.

Протягом 2017 року значна частина інвестицій  вкладена в оновлення машино тракторного парку  району , придбано 14 одиниць на суму 32млн.229 тис. грн., в тому числі: 10 одиниць іноземного виробництва на суму 30 млн. 576 тис. грн., 4 одиниці вітчизняного виробництва 1 млн. 653 тис.грн.).

 

 На території Лузької сільської ради  планується реалізація інвестиційного проекту «Будівництво електростанцій

 з використанням відновлюваних джерел енергії», загальною площею 87,5 га. Вартість інвестицій становитиме - 100 млн.$.

Планується створення 8 робочих місця.

Термін  початку реалізації проекту березень 2018 року.  

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку району у 2017 році, визначено  основні напрямки розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи:

Пріоритети на 2018 рік:

1. реалізація ряду інвестиційних проектів у сфері відновлювальних джерел енергії на території Лузької та Білокамінської сільських рад

3. створення нових робочих місць у промисловому секторі;

4.модернізація виробництва на переробних підприємствах району;

5.забезпечення приросту заробітної плати в промисловості та ефективної зайнятості.

 

   Розвиток  малого  підприємництва

 

Станом на 01.01.2018 року в районі зареєстровано 606 фізичних осіб підприємців  та 285 юридичних суб’єктів підприємницької діяльності і 51 фермерське господарство. За даними моніторингу в районі діє 104 малих підприємств

В поточному році започаткували діяльність 86 суб’єктів господарювання фізичних та 4 суб’єктів господарювання юридичних осіб, припинили діяльність 3 юридичних та 252 фізичних особи.

Питома вага підприємств, основним видом діяльності яких є оптова і роздрібна торгівля, в загальній кількості малих підприємств складає 38,0%. Значну частку займають сільськогосподарські товаровиробники  - 48,0 %, промислові підприємства, що входять до основного кола – 10,0 %, інші – 4%.

Питома вага малих підприємств в загальному обсязі реалізації по району становить 39,8%. На 2018 рік даний показник прогнозується на рівні 42,1%.

 У зв’язку з невеликою чисельністю працюючих та швидкою обіговістю коштів найбільш привабливою для малих підприємств залишається сфера торгівлі.

        Для забезпечення умов для подальшого розвитку малого і середнього підприємництва прийнята Програма розвитку малого і середнього підприємництва Чечельницького району на 2017-2018 роки,

      Фінансування реалізації  заходів даної програми передбачає кошти в сумі 240,0 тис. грн:

120,0 тис.грн. – кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

120,0 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів, (селищної, сільських рад) на території яких буде розвиватись підприємництво

 

Фінансові показники

 

           За 2017 рік  до загального фонду бюджету району надійшло 180788,6 тис.грн., або  102,1 %  річних   призначень.

          Власних  доходів мобілізовано в сумі 52074,3 тис.грн., що становить       110,9 %   плану , затвердженого органами місцевого самоврядування. Річний уточнений план 2017 року визначено в обсязі 46940,0 тис.грн.,  додатково понад план одержано  5134,0 тис.грн.

          Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних  доходів збільшились на 15360,7 тис.грн., або  на 141,8 відсотків. Забезпечено зростання   надходжень власних  доходів  по  17 бюджетах району із 17, або  100 %.

           Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.01.2018 р. відсутня.  Розрахунки по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ, за спожиті енергоносії та послуги зв”язку проводяться своєчасно.

           По соціальних виплатах станом на 01.01.2018 року заборгованість становить 5476,9 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету (пільги та субсидії на ЖКП- 5415,9 тис.грн., пільги та субсидії на придбання твердого палива 18,0 тис.грн., зв’язок та проїзд – 43,0 тис.грн. -заборгованість за 2015р.).

 

 

Показники рівня  життя

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком, очікується збільшення фонду оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств  на 30975,6  тис. грн (або на 24,8 %.)

 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника    в  2017 році   становить - 5052,4 грн., що в порівнянні до 2016  року  зросла на 2448,2грн..( або на  68,9%), прогноз на 2018 рік  - 6520 грн., темп росту становитиме -  129,5%.

У 2017 році зменшилась чисельність працівників зайнятих економічною діяльністю ( -191 особа ). На 2018 рік планується збільшення чисельності працівників на 40  осіб.

 

Населення та ринок праці

Чисельність населення жителів району характеризується від’ємною динамікою тому показники середньорічної чисельності наявного населення наступні:   2016  рік– 21,5 тис. осіб., 2017  рік –21,3тис.осіб., прогноз на 2018 рік – 20,0 тис.осіб.

Станом на 01.01.2018року на обліку в центрі зайнятостіперебувало  707  чол., з яких 321 чол.  мали статус безробітного що на 67 осіб (17,3%) менше проти минулого року та 270  чол.  -  отримували допомогу по безробіттю .Всього послугами служби зайнятості за 2017 рік скористались 1281 особа, що на 172 особи  (14,6%) менше проти аналогічного періоду минулого року

Протягом січня-грудня  2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 96 особи з числа військовослужбовців ,в т.ч. 92 осіб, які мають посвідчення учасника  АТО, з яких 13 осіб працевлаштувалася за сприянням служби зайнятості та 3 особи-самостійно. Середній розмір допомоги по безробіттю для даної категорії громадян станом на 01.01.2018 року склав 3 тис.847 грн.

 Залучення інвестицій  по конкурсах проектів

 розвитку територіальних громад

   

 Переможцями 14-го Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад визначено 6 проектів на загальну суму 1 млн.777тис грн., в т.ч фонд конкурсу 845,0 тис.грн,, місцевий бюджет -695,2 тис.грн, інші джерела—237,0 тис. грн

        Переможцями 2-го щорічного районного конкурсу розвитку територіальних громад визнані  наступні територіальні громади 5 проектів:

Ольгопільська – проекти «Здорові діти – міцна держава» та «Через енергозбереження до покращення якості позашкільної освіти»,

Каташинська –  проект «Облаштування навчально-виховного комплексу в с.

 Жабокричка»,

Бондурівська – проект «Дуже просимо ми Вас, щоб садочок був у нас», Демівська – проект «Енергозбереження через оновлення системи опалення».

 Загальний бюджет п’яти проектів – переможців становить  625,4 тис. грн., в т.ч.: фонд конкурсу становить 265 тис. грн.; місцевий бюджет - 154 тис. 940 грн.; інші джерела фінансування - 205 тис. 460 грн.

До Державного Фонду Регіонального розвитку у 2017 році подано 4 проекти на загальну суму 20 млн.434 тис. грн..

У 2017 році за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділено  3 млн. 535 тис.грн  

   Постановою КМУ №310-р від 11.05.2017 року«Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 892,0 тис.грн.

(Постанова КМУ №463-р від 12.07.2017 року  -1 млн.360 тис.грн

 (Постанова КМУ № 689-р від27.09.2017року  - 460,0 тис.грн.

(ПостановаКМУ №781-р від18.10.2017 року  - 823,0 тис.грн

 

Інформація по 18 проектах, які фінансуються за рахунок коштів Субвенції у Чечельницькому районі                                    

1       Реконструкція приміщення СЗШ  під навчально-виховний комплекс с. Жабокричка, вул. Миру,44 -    506,00 тис.грн.                     

2       Нове будівництво поля для гри у міні- футбол смт. Чечельник, Чечельницького району, Вінницької області по вул Сонячна,97/б-900,00 тис.грн

3       Нове будівництво волейбольного майданчику смт. Чечельник, Чечельницького району, Вінницької області по вул Сонячна,97б  -  354,09 тис.грн   

4       Енергозберігаючі заходи з оновлен. Системи опалення з встановленням труби у Чечельницькій загальноосвітній щколі №1     130,00 тис.грн             

5       Заміна 30 вікон у Чечельницькій загальноосвітній школі №2 по вул. Сонячна         130,00 тис.грн             

6       Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в спортивний комплекс"Максимус"   100,00 тис.грн                               

7       Реконструкція приміщення ДНЗ с. Рогізка, вул. Молодіжна ,5 276,00 тис.грн.  

      8.  Заміна вікон у приміщенні СЗШ с. Попова Гребля вул. Борівська,5          110,00 тис.грн               

9       Дитячий ігровий майданчик в с. Вербка по вул..Соборна,142  100,00 тис.грн            

10     Придбання та встановлення ігрового дитячого майданчика смт.Чечельник Вінницької області      105,91 тис.грн   

11     Улаштування дитячого ігрового майданчика на території ДНЗ ясла-сад "Ластівка" с.Тартак,Чечельницького району Вінницької області       48,00 тис.грн                         

12     Капітальний ремонт асфальтного покриття центрального майдану с.Берізки-Чечельницькі , Чечельницького району , Вінницької області     118,00 тис.грн                                

13     придбання огорожі в   с.Берізки-Чечельницькі , Чечельницького району , Вінницької області       27,00 тис.грн                         

14     Капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчальногго закладу с.Бондурівка, Чечельницького району, Вінницької області       291,00 тис.грн                                

15     Капітальний ремонт доріжки біля обеліска Слави с.Демівка , Чечельницького району ,Вінницької області  97,00 тис.грн                         

16     Ремонт приміщення центральної районної бібліотеки , вул.Героїв Майдану ,33, смт.Чечельник    97,00 тис.грн                                 

17     Ремонт приміщення народного музею історії с.Бондурівка в Будинку культури, вул.Київська,2,с.Бондурівка 48,00 тис.грн                         

18     Заміна вікон та дверей  у приміщенні дитячого відділення КУ"Чечельницька лікарня планового лікування" , вул.Антонішина ,60, смт.Чечельник      97,00 тис.грн

 

             З 1 січня 2018 року  відповідно до статті 32 Закону України "Про відходи" потрібно сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання  та  для захоронення.  

 

        Відповідно  до Програми збереження та охорони навколишнього природного середовища в Чечельницькому районі на 2015-2020 роки, затвердженої  рішенням  25  сесії  районної  ради 6 скликання від        23.04.2015 року № 336 внесені зміни -  а саме: п. ІV«Раціональне використання  і зберігання відходів» розділу 5 «Першочергові заходи спрямовані на виконання районної  Програми» викласти в новій редакції згідно додатку, якими  передбачено наступні заходи: На період дії програми заплановано суми  - 300 тис на облаштування майданчиків для збору сміття, та на придбання ємностей для відходів тастворення пунктів зборів та утилізації відходів в сумі - – 400 тис. грн.

 

     На виконання п.8 Доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації №01.01.-11/13040 від 11.05.2016 року, Чечельницька районна державна адміністрація повідомляє, що в районі  запроваджено систему електронних закупівель Рrozorroта створено на сайті  РДА  рубрику  щодо стану закупівель  розпорядників коштів місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2018 року зареєстровано на сайті державних закупівель на суму 11552,4 тис. грн., з них закуплено на суму 11184,4тис грн. Економія коштів по  закупівлям становить 368,0 тис. грн.