Соц - екон. розвиток району

Сфера  реального  сектору  економіки

        Обсяг реалізованої промислової  продукції Чечельницького району у діючих цінах за січень-травень 2017 року становить 6898,3 тис. грн.   В  районі  промислова галузь представлена  підприємством ТОВ «ЛісМайстер», яке  являється платником податку на загальній системі оподаткування.

          Основним напрямком діяльності товариства є виробництво і реалізація кухонних меблів та їх комплектуючих. Виробництво меблів відбувається удвох  цехах. Перший – щитовий, де виготовляється меблевий щит зі зрощених дерев’яних елементів (заготовок).  Другий цех – меблевий, де здійснюється безпосередньо виробництво меблевих деталей, фарбування і складання меблів.

         Продукція підприємництва відповідає вимогам світової організації торгівлі. Протягом останніх трьох років підприємство бере активну участь у міжнародних виставках кухонних меблів, де займало призові місця.

        Асортимент продукції постійно оновлюється. Реалізація здійснюється на території  України та за  її межами: Дагестан, Росія, Молдова, Англія. Це - набори кухонних меблів, меблі для сидіння з дерев’яним каркасом, спальні, інші меблі з натуральної деревини.Підприємство піклується про якість товару, тому виробництво меблів проводиться на найсучаснішому устаткуванні провідних німецьких і італійських виробників, таких як Hoffman, Altendorf, Orma, Вutfering, Weeke та ін. На виготовлення йде відбірна деревина, при цьому використовуються найсучасніші матеріали (фарби, клей, фурнітура і ін.) провідних світових марок.  На підприємстві діє жорстка система контролю якості на кожному етапі виробництва.

         У 2016 році за межі України реалізовано виготовленої продукції на загальну суму 11,4 млн. грн. Протягом січня-травня 2017 року  93% виробів реалізовано в Україні. На експорт реалізовано продукції на суму 502,9 тис. грн.

На придбання нових станків та обладнання в 2017 році виділено більше 1 млн. грн., що дозволить розширити асортимент виготовлених меблів.

 

Показники рівня  життя

У 2017 році в порівнянні з 2016 роком, збільшився фонд оплати праці робітників, службовців, працівників сільського господарства та малих підприємств  на 42,8 %, прогнозується ріст до 45%.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  зросла  за січень-квітень  2017 році  в порівнянні з відповідним періодом 2016  року до 4652,5 грн. або на  56,8%, темп росту складе 176%.

 

Населення та ринок праці

Чисельність населення жителів району характеризується від’ємною динамікою, тому показники середньорічної чисельності наявного населення наступні:  2016  рік (звіт) – 21,5 тис. осіб, станом на 01.06.2017 року – 21,3 тис. осіб.

Станом на 01.06.2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало  757  чол., з яких 372 чол. мали статус безробітного. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року кількість безробітних, які звернулися за послугами служби зайнятості, зменшилась на 8 % .

           

       РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА                            

      Для забезпечення умов розвитку підприємництва -  в районі затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Чечельницького району на 2017-2018 роки.

      Фінансування реалізації даної програми передбачає кошти в сумі 240,0 тис. грн:

120,0 тис. грн. – кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

120,0 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів (селищної, сільських рад), на території яких буде розвиватись підприємництво.                            

Станом на 01.06.2017 року в районі налічується 891 суб’єкт підприємницької діяльності: 282 юридичних та 609 фізичних осіб.

В поточному році започаткували діяльність 49 суб’єктів господарювання (47 фізичних та 2 юридичні особи), припинили діяльність 1 юридична та 209 фізичних особи.

Надходження до місцевого бюджету від діяльності малого підприємництва в загальних надходженнях у 2016 році склали 12,0 млн. грн., що на 4,3 % більше, ніж у 2015 році. Даний показник за січень-травень 2017 року становить 17,2 млн. грн.