Чечельницька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Малий Герб України
Чечельницька районна державна адміністрація
Вінницька область, офіційний сайт
Офіційний E-Mail: rda_chechelnyk@vin.gov.ua
Ми працюємо: з 8.00 до 17.00 (пн-пт)
18 листопада 2019 р.

Районний дозвільний цетр

Державний адміністратор - Заболотний Ігор Валерійович
Майбутнє за районним Дозвільним центром!
Незалежно від власного бажання кожен з Вас періодично вимушений звертатись до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування за отриманням того чи іншого документу дозвільного характеру.
Для забезпечення спрощення отримання таких документів і створено наш Дозвільний центр.
Єдиний Дозвільний центр - це робочий орган, який об'єднує представників місцевих та регіональних дозвільних органів та державних адміністраторів щодо забезпечення взаємодії учасників за принципом організаційної єдності стосовно видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів.
Основними завданнями функціонування Дозвільного центру є: створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі; усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва; спрощення та впорядкування дозвільних, узгоджувальних процедур, організація діяльності тих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що надають адміністративні послуги; скорочення витрат часу суб'єктів підприємницької діяльності на отримання дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності.
Обов'язками Дозвільного центру є: організація заходів щодо прискорення отримання в управліннях, відділах райдержадміністрації, державних контролюючих службах, від підприємств і організацій довідок, погоджень, дозволів, заключень для здійснення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності; надання інформаційно-консультативної допомоги суб'єктам господарювання з питань отримання дозволів та погоджень, необхідних для ведення підприємницької діяльності; вивчення існуючих перешкод у започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності; проведення моніторингу та аналізу діяльності відповідних органів та служб щодо дотримання ними порядку здійснення узгоджувальних та дозвільних процедур; інформування громадськості про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації. Оперативне управління діяльністю Дозвільного центру здійснює державний адміністратор, який організовує видачу суб'єктів господарювання документи дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів і суб'єктів господарювання.
Державний адміністратор надає суб'єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру; приймає від суб'єкта господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє їх та подає документи (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам; видає суб'єкту господарювання документи дозвільного характеру; забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та документообігу; забезпечує організаційне та інформаційне проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру; контролює за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру; формує та веде реєстр документів дозвільного характеру; готує пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.
Насамперед, це зручний шлях для підприємця одержати потрібні дозволи й погодження без бюрократичної тяганини в якнайкоротші терміни та в одному місці. Основна ідея - надавати якісні послуги органів влади на європейському рівні. Для того, щоб розпочати бізнес, необхідно отримати певні документи. Донедавна підприємець змушений був бігати інстанціями, витрачати час, кошти, діставати юридичні консультації, звертатися до посередників, часто не знаючи, які саме папери йому треба одержати для законного функціонування.
Дозвільна діяльність державних органів відноситься до державної дозвільної політики та через зниження бюрократизму має чинити значний позитивний вплив на рівень інвестиційної привабливості територій.
7 квітня 2011 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про внесення зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (реєстр. № 7176 від 28.09.2010 р., внесений Кабінетом Міністрів України).
 
Тепер, абсолютно безальтернативно, видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами буде здійснюватися за принципом організаційної єдності. Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, має звертатися лише до державного адміністратора в Дозвільному центрі.
До прийняття Закону діяла норма, відповідно якої заявник мав право звертатися на вибір або безпосередньо до дозвільного органу, або, якщо це було необхідно - то до,Єдиного офісу (центру). Закон «про дозвільну систему», прийнятий у 2005 році надавав право місцевому самоврядуванню поліпшувати роботу Єдиних офісів, зокрема у напрямку забезпечення «організаційної єдності», забезпечувати в офісі присутність усіх дозвільних органів району. Відтак, суб'єктам господарювання, згідно чинного законодавства прийдеться пристосовуватися до нового порядку.
29 листопада 2011 року Прем'єр-міністр України М.Я. Азаров своїм особистим дорученням запропонував керівникам Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, всіх райдержадміністрацій та міськвиконкомів вжити вичерпних заходів щодо недопущення черг підприємців при отриманні різних видів дозволів. Для цього у кожному Дозвільному центрі встановлюються додаткові посади державних адміністраторів. У питаннях чіткої роботи всіх дозвільних систем персональна відповідальність покладена на перших керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при яких були створені Дозвільні центри.
Отже, починаючи з січня 2012 року суб'єкт підприємницької діяльності (суб'єкт господарювання), бажаючий отримати дозвіл будь - якого характеру та спрямування не повинен вирішувати питання у різних інстанціях. Із заявою та пакетом необхідних документів він повинен звернутись безпосередньо до державного адміністратора. Всі подальші дії виконує саме ця посадова особа. Наприклад, державний адміністратор отриману заяву та подані документи направляє до органу, який розглядає питання видачі конкретного дозволу. При цьому всі організаційні дії виконуються без участі заявника. Йому залишається тільки отримати від державного адміністратора необхідний дозвіл у строго встановлений термін. Залежно від виду дозволу встановлюються від 5 до 60 робочих днів. Зазначений термін визначають окремими постановами КМУ.
Треба взяти до уваги, що всі територіальні органи, які видають різного роду дозволи, а це -санітарна та екологічна служби, будівельна та пожежна інспекції, органи земельних ресурсів та культурної спадщини тощо, за дорученням уряду видали накази своїм підвідомчим службам про призначення відповідальних осіб, які будуть забирати у державних адміністраторів пакети документів для їх розгляду.
Також необхідно зазначити, що робота Дозвільного центру організована з 08. 00 до 17.00 години у будні дні.
Дозвільна система в нашій державі буде в подальшому ще більше вдосконалюватись. Таку задачу поставив Президент України В.Ф. Янукович й таке завдання висовує й саме наше життя. Запрошуємо до нашого Дозвільного центру, який розміщується за адресою: вул. Леніна, 35, смт Чечельник тел. 2-13-56.