Чечельницька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Малий Герб України
Чечельницька районна державна адміністрація
Вінницька область, офіційний сайт
Офіційний E-Mail: rda_chechelnyk@vin.gov.ua
Ми працюємо: з 8.00 до 17.00 (пн-пт)
18 листопада 2019 р.

 

УКРАЇНА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

            “24 ”   червня    2014 р.                                                                    № 148

 

Про внесення змін до розпорядження голови Чечельницької районної державної адміністрації від 31.12.2013 року №394 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Чечельницької районної державної адміністрації»

  

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  частини 6 та 7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року    № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» Чечельницька районна державна адміністрація вирішила:

  1. Включити адміністративні послуги, наведені у затвердженому розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», до переліку адміністративних послуг затвердженого головою Чечельницької районної державної адміністрації від 31.12.2013 року №394 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Чечельницької районної державної адміністрації», що додаються. 
  2. Пункти 1-8, 11-21, 24-30, затвердженого даним розпорядженням переліку, набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., пункти 9, 10, 22, 23, 31-41 набирають чинності з 1 січня 2015 року.

        3.  Завідувачу сектору  з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації (О. П’яніщук) забезпечити опублікування цього       розпорядження на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації

         4. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

Голова районної державної

адміністрації                                                                               С. Пустовий

    

Додаток
до розпорядження голови райдержадміністрації
від 24червня 2014 р. N 148

 

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг                                      Чечельницької районної державної адміністрації

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

Державний реєстратор РС Чечельницького РУЮ

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

- " -

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

- " -

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

- " -

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

- " -

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

- " -

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

- " -

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Реєстраційна служба Чечельницького районного управління юстиції

9. Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- " -

11. Реєстрація громадського об'єднання

Закон України "Про громадські об'єднання"

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання

- " -

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту

- " -

14. Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

- " -

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання

- " -

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

- " -

17. Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

Закон України "Про громадські об'єднання"

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

- " -

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

- " -

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

- " -

Чечельницький районний сектор державної міграційної служби України                      у Вінницькій області 

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Закони України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини

Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"

27. Реєстрація місця проживання особи

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи

- " -

29. Реєстрація місця перебування особи

- " -

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

- " -

Відділ Держземагенства у Чечельницькому районі

31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

- " -

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

- " -

35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

- " -

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

- " -

37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

- " -

38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

- " -

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

 

39. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України "Про землеустрій"

40. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

- " -

41. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"