Електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.

 

 
На сьогодні у відповідності до чинного законодавства існує можливість подачі державному реєстратору електронних документів для проведення
таких реєстраційних дій як державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем та державна реєстрація юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.
 
14.08.2011 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо проведення електронної реєстрації", що передбачає запровадження можливості подання державному реєстратору документів в електронному вигляді для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
 
Що необхідно для подачі електронних документів?
Для подачі електронних документів для проведення державної реєстрації використовується Комп'ютерна програма "Реєстраційний портал".
 
  Що та ке реєстраційний портал?
Реєстраційний портал  це  програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
Для роботи з реєстраційним порталом необхідно самостійно створити індивідуальний обліковий запис заявника - запис, який створюється заявником шляхом реєстрації на Реєстраційному порталі та використовується для ідентифікації заявника на Реєстраційному порталі для  перегляду заявником інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, а також для отримання заявником електронних документів, які направлені державному реєстратору
 
 
1.2. Електронні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця подаються державному реєстратору заявником.
 
1.3. Державний реєстратор направляє заявнику документи шляхом надання доступу до них на веб-сайті.
 
1.4. Заявник одержує направлені йому державним реєстратором документи шляхом доступу до них на веб-сайті за унікальним ідентифікатором.
 
Що таке унікальний індефікатор?
 
- унікальний ідентифікатор –  це логічна послідовність символів, за допомогою яких заявник переглядає на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації (далі – веб-сайт) інформацію про стан розгляду направлених ним електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, а також отримує електронні документи, які направлені йому державним реєстратором.
 
 
    Як оформляються документи, які направляються державному реєстратору?
 
2.1. Заповнення реєстраційної картки здійснюється за допомогою програми формування та подання документів, необхідних суб’єкту підприємницької діяльності для проведення державної реєстрації, передбаченої Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” , програма формування та подання документів розміщена на веб-сайті.
2.2. Інші електронні документи, які відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, створюються за допомогою програми формування та подання документів у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв образи документів.
 
Паперові носії документів повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
 
Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.
 
Відскановані документи повинні бути придатні для сприйняття їх змісту людиною.
 
2.4. Кожен електронний документ, крім документа, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, засвідчується електронним цифровим підписом заявника, сумісним з програмою формування та подання документів.
 
2.5. На кожний електронний документ формуються файл, який містить документ, та файл, який містить електронний цифровий підпис заявника, крім документа, що посвідчує повноваження уповноваженої особи.
 
 
  Які дії здійснює державний реєстратор ?.
 
4.1. Державний реєстратор перевіряє наявність електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця за допомогою програмного забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня).
 
4.2. Під час відкриття державним реєстратором електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця заявнику автоматично надсилається повідомлення про підтвердження факту одержання електронних документів державним реєстратором у електронній формі.
 
4.3. Державний реєстратор здійснює розгляд електронних документів та проводить державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця у порядку, установленому Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. Електронні документи розглядаються у порядку черговості їх надходження.
 
4.4. Повідомлення про підтвердження факту одержання електронних документів державним реєстратором, про залишення поданих документів без розгляду та про відмову у проведенні державної реєстрації надсилаються заявнику в електронній формі.
 
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців надсилається заявнику у вигляді електронного документа та на паперовому носії за вказаною заявником адресою рекомендованим листом. Примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику після проведення державної реєстрації юридичної особи, але не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від заявника примірника оригіналу установчих документів.
 
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чечельницького районного управління юстиції                           Мазуренко Н.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за їх місцезнаходженням та місцем проживання, тобто засвідчує факт створення або припинення юридичної особи, засвідчує факт набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчиняє інші реєстраційні дії, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Державний реєстратор у своїй діяльності керується чинним законодавством - Конституцією України, Законами України, Указами та дорученнями Президента України, Постановами та розпорядженнями Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови Чечельницької РДА, посадовою інструкцією, а також іншими нормативно-правовими документами, що стосуються реєстраційної діяльності. Державний реєстратор апарату Чечельницької РДА призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови Чечельницької РДА за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації з дотриманням вимог чинного законодавства. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку. Оскільки печатка є іменною, то використання її іншою особою неможливе. Методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації.

 
Державний реєстратор здійснює:
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію змін до відомостей щодо фізичних осіб – підприємців;
державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями;
внесення відомостей про юридичну або фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
внесення змін до відомостей про юридичну особу та фізичну особу – підприємця , які містяться в Єдиному державному реєстрі;
внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;
внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень про порушення та припинення провадження у справі про банкрутство, а також судових рішень щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її банкрутством;
внесення до Єдиного державного реєстру рішення засновників юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
внесення до Єдиного державного реєстру рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення підприємницької діяльності;
спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
внесення до Єдиного державного реєстру архівних дій;
підтвердження відомостей про юридичну особу;
внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою;
внесення інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу;
внесення фінансової звітності;
внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів.
 
Державний реєстратор:
перевіряє комплектність документів та повноту відомостей, що в них вказані на відсутність підстав для залишення без розгляду та відмови у проведенні реєстраційної дії;
приймає запити, оформляє та видає виписки, витяги та довідки з Єдиного державного реєстру;
звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;
 
формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;
передає всі реєстраційні дії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців через програму автоматизованого робочого місця ( АРМ ) державного реєстратора;
здійснює інші дії передбачені Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
 
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: Чечельник, вул.Леніна, 31, тел.2-27-43.